Kinderalimentatie

Vanaf 1 april 2013 geldt een nieuwe methodiek voor het bepalen van kinderalimentatie. Deze methode gaat uit van vijf stappen:                                                                 

Stappen:                                                               

1: Bereken het netto besteedbaar inkomen voor scheiding en daarna
2: Bereken de behoefte van de kinderen 
3: Bereken de draagkracht van ieder der partijen
4: Zorgkorting
5: Aanvaardbaarheidstoets  

Stap 1: Bereken het netto besteedbaar inkomen voor scheiding/uit elkaar gaan en daarna
Wanneer beide ouders voor scheiding werkten, bestaat het netto besteedbaar inkomen voor scheiding uit het netto inkomen van beide ouders bij elkaar opgeteld. Dat netto inkomen moet berekend worden op basis van salarisspecificaties en/of de jaaropgaaf. Bij het bepalen van het netto besteedbaar inkomen wordt geen rekening gehouden met fiscale aspecten van een eigen woning, een leaseauto etc.

Wanneer er kindgebonden budget tijdens huwelijk/samenleving werd ontvangen moet dat worden opgeteld. 

Lees meer: Kinderalimentatie

Aftrekbaarheid kinderalimentatie

In elk geval tot en met het belastingjaar 2014 heeft  degene die meer dan € 139,-- per maand uitgeeft aan kosten levensonderhoud voor een kind, fiscaal voordeel. Voorwaarde is dat die kosten worden betaald ten behoeve van een kind waarvoor hij/zij geen kinderbijslag ontvangt, meestal dus een kind dat niet bij hem/haar is ingeschreven. 

Let wel: er ligt een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer tot afschaffing van dit fiscaal voordeel!

Lees meer: Aftrekbaarheid kinderalimentatie

Overwegingen naar aanleiding van Wetsvoorstel hervorming kindregelingen en gevolgen voor kinderalimentatie

Zoals bekend, heeft de Tweede Kamer op 11 maart 2014 het Wetsvoorstel hervorming kindregelingen aanvaard. Bij de Eerste Kamer ligt thans een gewijzigd voorstel van wet (zie: http://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33716_wet_hervorming).

Insteek is dat er met ingang van 1 januari 2015 nog maar een beperkt aantal kindregelingen zijn. 

Wat zouden de gevolgen zijn als het huidige wetsvoorstel door de Eerste Kamer wordt aanvaard:

Lees meer: Overwegingen: wijziging kindregelingen en alimentatie

Zoek binnen de website

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Moene Vukovic Advocaten Mediators - Oude Middenweg 239a Den Haag (Leidschenveen)- T 070 3272222 - info@mvadvocaten.nl