Internationaal familierecht: internationale zaken/aspecten

internationaal familierecht

Steeds vaker spelen internationale aspecten een rol in personen- en familierecht. Het is van groot belang vast te stellen of er aan uw zaak internationale aspecten kleven: wanneer dat het geval is, kunnen Europese verordeningen en internationale verdragen een rol spelen.

Wanneer is sprake van internationaal familierecht

Er is sprake van internationaal familierecht, wanneer de zaak een niet Nederlands tintje heeft. Denk aan de situatie dat u trouwt op de Malediven of in Las Vegas. Of dat u voor uw werk buiten Nederland woont en daar uw kind wordt geboren.
En wat als dat beide (aanstaande) partners of ouders niet dezelfde nationaliteit hebben of wanneer niet-Nederlanders in Nederland wonen.

We moeten dan nagaan welk recht op uw situatie van toepassing is en welke rechter bevoegd is om een beslissing over uw zaak te nemen.

Internationaal: scheiding

Kunt u in Nederland scheiden? En welk recht is van toepassing? Lees meer>>

Internationaal: gezag en omgang

Welke rechter gaat over de ouderlijke verantwoordelijkheid (bijvoorbeeld gezag en omgang) en welk recht wordt toegepast? Lees meer>>

Internationaal: alimentatie

Welke rechter mag over de alimentatie beslissen en welk recht is van toepassing op de alimentatie? Lees meer>>

Internationaal: huwelijksvermogen

Welk recht is van toepassing op het huwelijksvermogen? Lees meer>>

Internationaal: afstamming kind

Welk recht bepaalt wie vader en moeder is van een kind is of kan worden in een internationale situatie? Lees meer>>

Wat zijn de gevolgen

Bij zaken met internationale aspecten moeten steeds twee vragen worden beantwoord:

  • In welk land en bij welke rechter moet (of kan) worden geprocedeerd?
  • Welk recht moet door de rechter worden toegepast?

Het antwoord op die vragen is belangrijk voor bijvoorbeeld:

  • Is een echtscheiding mogelijk en waar kunt u scheiden (maar ook: is uw huwelijk geldig)
  • Hoe zit het met het gezag over en omgang met de kinderen (ouderlijke verantwoordelijkheid)
  • Hoe moet er bij echtscheiding financieel worden afgerekend?
  • Hoe zit het met de kinderalimentatie en de partneralimentatie?

Het is dus in uw belang  eerst in kaart te brengen bij welke rechter u een zaak kan opstarten en welk recht die rechter zal toepassen.