Naamswijziging

Wijziging van voornaam: € 965,– incl. BTW en griffierecht

Een verzoek tot wijziging van de voornaam moet door een advocaat bij de rechtbank worden ingediend. De nieuwe naam mag geen onbehoorlijke naam zijn en er moet goed gemotiveerd zijn waarom u die wijziging wenst. U moet een zwaarwegend belang hebben bij de wijziging.

Als de rechtbank het verzoek toewijst, wordt de beslissing verwerkt in de registers van de burgerlijke stand. Wijst de rechtbank het verzoek af, dan kunt u in beroep gaan bij het hof en – na afwijzing – in cassatie bij de Hoge Raad.

In alle gevallen heeft u een advocaat nodig.

Moene Familierecht heeft veel ervaring met procedures voornaamwijziging en staat u graag bij voor een tarief van in totaal € 965,00 inclusief griffierecht met een maximum aan de bestede tijd van 5 uren.

Voorwaarde is dat u de Nederlandse nationaliteit heeft en dat uw geboorte-akte in het Nederlandse geboorte-register is ingeschreven (wanneer u buiten Nederland bent geboren, dient de akte te zijn ingeschreven in het register van buitenlandse geboortes te Den Haag).

Dit bedrag is als volgt opgebouwd: € 661,00 aan honorarium en BTW en € 304,00 aan griffierecht (kosten rechtbank per 2020). Mocht er 5 uur of meer aan uw zaak besteed dienen te worden, dan wordt het meerdere in rekening gebracht tegen het normaal geldende uurtarief (€ 175,00 inclusief BTW)

Klik hier voor het formulier voor voornaamswijziging.

U downloadt een worddocument, dat u kunt invullen en mailen naar: info@familierechtadvocaat.nl

Zelf moet u nog een uittreksel uit het geboorteregister ophalen (te verkrijgen bij de gemeente waar u bent geboren).

Mocht u de naam van uw minderjarig kind wensen te wijzigen:

Klik hier voor het formulier voor naamswijziging van een minderjarig kind.

U downloadt een worddocument, dat u kunt invullen en mailen naar: info@familierechtadvocaat.nl

Zelf moet u nog een uittreksel uit het geboorteregister van kind ophalen (te verkrijgen bij de gemeente waar het kind is geboren).

Wijziging van achternaam

Voor het wijzigen van uw achternaam heeft u geen advocaat nodig. U kunt dus zelf een verzoek tot wijziging van een achternaam indienen.

In de volgende gevallen kan door een meerderjarige een verzoek tot wijziging van een achternaam worden ingediend:

 1. meerderjarige die zijn achternaam wil wijzigen in die van de ouder of verzorger
 2. meerderjarige die een naamswijziging, ondergaan tijdens minderjarigheid, ongedaan wil maken
 3. meerderjarige die de naamskeuze van de ouders wil herzien
 4. meerderjarige die dezelfde naamswijziging als zijn ouders wil
 5. meerderjarige die na de ontbinding van het huwelijk zijn oorspronkelijke achternaam wil terugkrijgen
 6. meerderjarige die een niet-Nederlandse naam wil wijzigen
 7. meerderjarige die een onwelvoeglijke of bespottelijke naam wil wijzigen
 8. meerderjarige die een veel voorkomende naam wil wijzigen
 9. meerderjarige die onjuist gespelde achternaam wil corrigeren
 10. meerderjarige die de achternaam van de moeder wil toevoegen, als deze naam is uitgestorven of met uitsterven wordt bedreigd
 11. meerderjarige die de achternaam wil wijzigen in het belang van de lichamelijke of geestelijke gezondheid
 12. meerderjarige die de oorspronkelijke Friese naam wil herkrijgen.

De naam moet voldoen aan de eisen van het Besluit Geslachtsnaamswijziging.

Zie voor meer informatie voor wijziging van de achternaam: https://www.justis.nl/producten/naamswijziging/achternaam-meerderjarige-wijzigen/index.aspx 

Meer informatie over het wijzigen van de achternaam van een minderjarige vindt u op: https://www.justis.nl/producten/naamswijziging/achternaam-minderjarige-wijzigen/index.aspx