Werkwijze Moene Familierecht

Integer, respectvol en betrokken

Samen met u wordt bekeken of een oplossing in onderling overleg haalbaar is of dat een procedure opgestart dient te worden: er wordt steeds gezocht naar een constructieve manier om uw conflict op te lossen. Hierbij hoort respect voor het standpunt en de belangen van de betrokkenen, met name die van de kinderen.

Kwaliteit, praktisch en maatwerk

Karin Moene behandelt al vele jaren uitsluitend familierechtzaken, als advocaat en als mediator. Ieder jaar volgt zij uitsluitend cursussen en opleidingen om haar kennis en praktische vaardigheden op het gebied van het familierecht te verdiepen. Zij tracht onnodige escalaties te voorkomen en zo efficiënt mogelijk te handelen en te procederen. Een familiezaak vereist altijd maatwerk met aandacht voor de zakelijke en persoonlijke belangen.

Regelingen en gedragscodes

Orde van Advocaten – gedragscode

Karin Moene is ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) (Neuhuyskade  94, 2596 XM  Den Haag, tel.  070-3353535, mail: info@advocatenorde.nl).
Zij houdt zich aan de Gedragscode Personen- en Familierecht.

Mediatorsfederatie Nederland (MfN)- gedragscode

Karin Moene is als gekwalificeerde  MfN-registermediator opgenomen in het MfN-register van de Mediationsfederatie Nederland. Zij houdt zich aan de gedragsregels voor MfN-registermediator, zie mfnregister.nl.

Aansprakelijkheidsverzekering

Moene Familierecht heeft een aansprakelijkheidsverzekering via AON Risk Solutions (Postbus 12250, 1100 AG  Amsterdam) bij Zurich Insurance plc voor beroepsfouten afgesloten. Deze verzekering biedt binnen de omschrijving van de polisvoorwaarden dekking voor directe vermogensschade van cliënten of derden tot een bedrag van € 500.000,–.

Klanttevredenheid

Moene Familierecht heeft het bieden van de hoogst mogelijke kwaliteit hoog in haar vaandel staan. Uw mening is daarin uiteraard van groot belang.
Daarom houdt Moene Familierecht  klanttevredenheidsonderzoeken waarin u de advocaat of mediator kunt beoordelen.
Bij de afronding van het dossier wil Moene Familierecht dan ook graag van u weten hoe u de dienstverlening hebt gevonden en wat wij daar volgens u aan zouden kunnen verbeteren.

Klachtenregeling