Mediation Familierecht

Scheidingsbemiddeling

Bij het verbreken van een relatie, of dat nu een echtscheiding, een ontbinding van het geregistreerd partnerschap of verbreking samenwoning betreft, is het vaak erg lastig om te praten over de zaken die geregeld moeten worden. Dat is ook niet vreemd omdat tijdens een scheiding de emoties hoog kunnen oplopen en de partners onzeker zijn over hun (financiële) toekomst en de toekomst van de kinderen.

Als advocaat-mediator leid ik u stap voor stap door de turbulente periode van scheiding heen. Tijdens de periode van scheidingsbemiddeling komen we tot weloverwogen afspraken, die goed voelen voor alle betrokkenen. Dit is fundamenteel voor het opbouwen van een nieuw leven. Wij zetten ons er voor in de communicatie tijdens de scheidingsbemiddeling zo goed mogelijk te laten verlopen.

Bij scheidingsbemiddeling gaan de (ex-)partners met één scheidingsbemiddelaar om de tafel om met deskundige en neutrale hulp samen tot een regeling te komen. Deze regeling komt tot stand zonder te procederen. De mediationgesprekken zijn in de eerste instantie gericht op het verbeteren van de communicatie en het verschaffen van duidelijkheid rond de financiële situatie, zodat er ruimte ontstaat voor een eerlijk onderhandelingsproces.

Ik informeer u uitgebreid over partneralimentatie en/of kinderalimentatie. Wat zijn de mogelijkheden voor de woning, de spaarrekeningen, de lijfrentes, de eigen zaak, opgebouwde pensioen, auto etc? Wat zijn de fiscale gevolgen en mogelijkheden?

U en uw (ex-)partner beslissen zelf over wat er wel en niet gaat gebeuren in de toekomst. Dat is dus anders dan bij de traditionele manier van scheiden. Daarbij bepaalt namelijk de rechter, als partijen er samen niet uitkomen, wat wel of niet kan en mag na de scheiding. En daar kunnen opnieuw problemen door ontstaan.

Het voordeel van bemiddeling is dat u beiden achter het besluit staat. In plaats van elkaar het leven zuur te maken, blijft u met uw (ex-)partner over de problemen overleggen en niet strijden.

De kans op totale ontwrichting van de relatie wordt daardoor heel klein. Met name wanneer er kinderen zijn is dit van groot belang.

Uiteraard is het van groot belang dat de zakelijke kant goed in het oog wordt gehouden.

Karin Moene legt zich als advocaat en als mediator uitsluitend toe op het personen- en familierecht. Zij kan dus voor u ook het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank indienen; u hoeft daarvoor niet naar een andere advocaat.

U kunt zo kosten besparen; u betaalt éénmaal het mediationtarief in plaats van twee keer het advocatentarief.

Karin Moene is sinds 1995 advocaat en sinds 2006 tevens MfN registermediator.