De vijf

De vijf oorzaken waarom relaties eindigen

Alfons Vansteenwegen onderscheidt vijf crisissen waarmee je als levenspartners geconfronteerd kan worden:

 • destructieve ruzies: ruzie op zich is geen probleem, maar zorg er voor dat je op gezonde manier ruzie maakt, dus zonder elkaar of de relatie letterlijk of figuurlijk kapot te maken.
 • seksuele verschillen: verschillen zijn niet erg, mits je er over praat en rekening met elkaar houdt.
 • ontrouw: verliefd worden op een ander kan gebeuren, maar het gaat er om wat daar wel of niet mee wordt gedaan. Houd er rekening mee dat mensen het begrip ontrouw verschillend invullen.
 • vervreemding: al is er weinig of te weinig tijd, maak tijd voor elkaar en praat met elkaar.
 • verkeerde of onrealistische partnerkeuze en idealen.

De vijf bouwstenen van een relatie

Wanneer mensen voor echtscheidingsmediation (of verbreking van een relatie) bij ons komen, worden meestal een of meerdere van die talen niet meer (voldoende) met elkaar gesproken.

Meestal is tenminste een van de twee partners van mening dat de relatie onherstelbaar beschadigd is geraakt. Vaak blijkt het lastig om aan te geven waarop die mening precies is gebaseerd en om dat onder woorden te brengen. Zinnen als: “het is gewoon op” of ” het gaat gewoon niet meer” en “wij leven langs elkaar heen” horen wij geregeld.

Wij vinden het als mediator belangrijk om in zo een situatie -uiteraard alleen wanneer beide partijen daartoe bereid zijn- te onderzoeken welke bouwstenen of pijlers van de relatie verzwakt zijn geraakt.

John Gottmann omschrijft in zijn boek The Seven Principles of Making Marriage Work de zeven principes van een goed huwelijk.

Bij mediations maken wij meestal gebruik van de vijf bouwstenen voor een relatie, zoals omschreven door Alfons Vansteenwegen:

 • kan je je jezelf zijn in een relatie?
 • kan je je eigen gevoelens uiten en dus laten zien?
 • empathie: in hoeverre ben je bewust van en leef je je in de situatie van de ander, gevoelens en beweegredenen?
 • intimiteit: wordt in de relatie rekening gehouden met jouw behoefte aan intimiteit (ook in crisissituaties)
 • ervaar je voldoende tijd voor jezelf en voor elkaar?

Vaak blijkt tijdens de mediation dat beide partners vinden dat een of meerdere bouwstenen zijn beschadigd of nooit voldoende zijn opgebouwd.

Als herstel van de partnerrelatie niet mogelijk is of wanneer partijen dat niet wensen, zijn er bouwstenen gevormd om met elkaar constructief over de gevolgen van het einde van de (partner) relatie met elkaar te spreken. Ook helpt het bij de verwerking van de scheiding.

De vijf talen van liefde

Gary Chapman omschrijft in zijn boek “De vijf talen van liefde” vijf liefdestalen. Dit zijn de talen waarop mensen liefde kunnen uiten en ervaren.

In een relatie is het belangrijk om je te realiseren dat iedereen verschillende talen van liefde spreekt binnen een relatie. Je eigen liefdestaal en die van je partner kunnen heel erg verschillen, waardoor er -eigenlijk onnodig- frictie kan ontstaan. Het is eigenlijk zo dat de partners elkaar niet kunnen verstaan.

Welke talen van liefde zijn er eigenlijk. In principe bestaan er vijf liefdestalen: 

 1. positieve woorden: denk aan complimenten, aanmoedigingen, vriendelijke woorden
 2. samen zijn: samen iets doen en onze aandacht aan de ander geven. Er voor elkaar zijn met alle aandacht. Praten en luisteren.
 3. cadeaus: materieel maar voor al ook immateriële cadeaus. Laat je de ander toe, of laat de ander jou toe, tot het delen van emoties en ervaringen?
 4. dienen: je liefde uiten door vrijwillig dingen voor de ander te doen
 5. lichamelijk: denk aan omstandigheden, plaatsen en soorten aanrakingen waarbij jij je prettig voelt en over omstandigheden waarin jij je hebt geërgerd aan lichamelijk contact of aan het ontbreken daarvan (bijv. in crisissituaties, de arm om je schouder): wanneer voel je je tekort gedaan of niet begrepen?

De meeste mensen maken in meer of mindere mate gebruik van deze liefdestalen.

Het is raadzaam af en toe eens stil te staan bij de talen van liefde die je spreekt. Stel vast welke talen je het meest gebruikt en welke in wat meer of mindere mate of misschien wel helemaal niet.
Ga ook na welke talen jouw partner spreekt en welke hij/zij volgens jou het belangrijkste vindt.

Ga met elkaar het gesprek hierover aan:

 • Wat valt jullie allebei op? Waar verschillen jullie in, waar zijn jullie gelijk in?
 • Probeer situaties te bedenken waarin jullie de verschillen en gelijkenissen in jullie relatie hebben ervaren. Kunnen jullie de ervaringen/conflicten nu beter begrijpen?
  Had het gebruik van een andere liefdestaal tot een ander resultaat geleid?
 • Vraag aan je partner welke taal hij/zij jou meer zou willen horen spreken. Vraag om voorbeelden.

Wanneer jullie beiden in staat zijn jullie eigen taal van liefde te spreken, zal de liefde voor elkaar groeien.