Tarieven

Moene Familierecht hecht veel waarde aan duidelijkheid over de kosten.

Moene Familierecht hanteert een uurtarief 195,– incl. BTW per uur. Het honorarium wordt berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met het uurtarief. Alle voor cliënten verrichte werkzaamheden worden genoteerd in tijdseenheden van zes minuten.U ontvangt periodiek een declaratie voor de verrichte werkzaamheden, voorzien van een urenspecificatie. Bij de start van een dossier wordt een depot gevraagd. De hoogte daarvan is afhankelijk van de te verwachten werkzaamheden. Dat depot wordt verrekend met de laatste declaratie.

Lees meer over tarieven advocaat
lees meer over tarieven mediator

Het is lastig om vooraf in te schatten hoeveel tijd er aan een zaak besteed zal worden. Dat komt omdat bij iedere zaak niet alleen de juridische complexiteit anders is, maar ook de persoonlijke en relationele aspecten. Omdat het voor u belangrijk is te weten waar u aan toe bent, kan in bepaalde zaken een vaste prijsafspraak met u worden afgesproken met een maximum aan uren. De werkzaamheden die buiten het vaste tarief vallen, zullen separaat in rekening worden gebracht op basis van het geldende uurtarief.

Lees meer over vaste tarieven advocaat
– Lees meer over vaste tarieven mediation

Met u wordt bekeken of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging).

Lees meer over advocaat toevoegingen 
Lees meer over mediationtoevoegingen