Afbouw fiscale aftrek partneralimentatie vanaf 2020

Met het pakket Belastingplan 2019 zijn stappen gezet tot een hervorming van het belastingstelsel. Voor u belangrijk: hieronder valt ook een stapsgewijze afbouw fiscale aftrek partneralimentatie, dus een wijziging van de hoogte van de aftrekbaarheid van de partneralimentatie. Vanaf 2020 zijn deze wijzigingen voelbaar voor alimentatiebetalers met een inkomen boven de € 68.507 per jaar.

Stapsgewijze afbouw fiscale aftrek partneralimentatie

Partneralimentatie is fiscaal aftrekbaar voor degene die de alimentatie betaalt en is fiscaal belast (belastbaar inkomen) voor degene die de alimentatie ontvangt.
Afhankelijk van de hoogte van het belastbaar inkomen is de in 2019 betaalde partneralimentatie tegen maximaal 51,75% aftrekbaar. De maximale belastingaftrek wordt vanaf 2020 stapsgewijs verlaagd naar maximaal 37,05% in 2023. Dit betekent dat de betaler minder fiscaal voordeel heeft en dat de draagkracht daardoor afneemt, waardoor er feitelijk (bij overige gelijkblijvende omstandigheden) minder alimentatie betaald kan worden. De hogere inkomens (boven € 68.500,00) zullen van deze regeling nadeel ondervinden.

Het aftrektarief in de hoogste belastingschijf wordt als volgt verminderd:

 2019  2020  2021  2022  2023
Aftrekbare kosten eigen woning  49,0%  46,0%  43,0%  40,0%  37,05%
Overige aftrekposten (o.a. partneralimentatie)  51,75%  46,0%  43,0%  40,0%  37,05%

U gaat scheiden

Gaat u scheiden? Houd met dit belastingplan dus rekening: is het raadzaam om in het onderhandelingstraject met deze plannen nu al rekening te houden. In het echtscheidingsconvenant kunt u bijvoorbeeld een bepaling laten opnemen dat de partneralimentatie opnieuw wordt berekend als de verminderde aftrek daadwerkelijk wordt doorgevoerd.

U bent al gescheiden

Bent u al gescheiden en betaalt u partneralimentatie? Bij het berekenen van partneralimentatie wordt rekening gehouden met de fiscale aftrek. Door de verminderde aftrek kunt u (wanneer de overige financiële omstandigheden niet zijn gewijzigd) minder partneralimentatie betalen. Dit zou aanleiding kunnen zijn om de partneralimentatie te laten herberekenen en zonodig via de rechter om een verlaging te vragen. Houd er rekening mee rechters zeer terughoudend zijn in wijziging van alimentatie met terugwerkende kracht.

Klik hier voor het Belastingplan 2019
Zie ook: EY

Lees ook: De duur van partneralimentatie wordt beperkt