U bevindt zich hier::///Verdeling
Verdeling2019-01-08T10:27:01+01:00

Verdeling bij gemeenschap van goederen

verdeling gemeenschap van goederen

Wanneer u in gemeenschap van goederen bent getrouwd en dus niet naar de notaris bent geweest om huwelijks voorwaarden op te stellen, dan dient u bij echtscheiding de huwelijksgoederengemeenschap bij helfte te verdelen.

Bent u na 1 januari 2018 getrouwd? Dan bent u getrouwd in een beperkte gemeenschap van goederen.  Buiten de gemeenschap vallen kort gezegd:
– het vermogen dat u voor het huwelijk al had
– erfenissen en schenkingen

Wat hoort tot de gemeenschap (getrouwd voor 1-1-2018)

Tot de huwelijksgoederengemeenschap behoren in principe alle bezittingen en schulden die u samen heeft. Het is dus niet van belang wie bij het begin van het huwelijk bepaalde spullen heeft aangebracht (woning, auto, inboedel ed), wie meer spaargeld of schulden had etc. Alles is “op één hoop gegooid”.

Hierop bestaan drie uitzonderingen, namelijk: lees meer >>

Woning: koop of huur

Bij een scheiding moeten afspraken gemaakt worden over de woning. Dat geldt voor een koopwoning en voor een huurwoning.
Lees meer >>

Schulden: wie betaalt wat

Ongeacht de aansprakelijkheid, maken alle schulden in beginsel deel uit van de huwelijksgemeenschap en zullen tussen de echtgenoten onderling bij de verdeling dienen te worden betrokken. Lees meer >>

Spaargeld, kapitaal, polissen

Banktegoeden, spaarsaldi, opgebouwd in levensverzekeringen maken deel uit van de gemeenschap van goederen. Bij echtscheiding zal dit dus verdeeld moeten worden.  Lees meer >>

Erfenis, schenking (getrouwd voor 1-1-2018)

Wettelijk uitgangspunt is dat de gemeenschap van goederen bij echtscheiding in beginsel bij helfte tussen partijen te worden verdeeld. Een schenking en een erfenis behoort dus in beginsel tot de gemeenschap. Lees meer >>

Afstand van gemeenschap

Wanneer afstand wordt gedaan van de huwelijksgemeenschap wordt afstand gedaan van alle bezittingen in de gemeenschap. Voor de schulden is dit anders. Lees meer >>

Wat hoort tot de gemeenschap (getrouwd voor 1-1-2018)

Tot de huwelijksgoederengemeenschap behoren in principe alle bezittingen en schulden die u samen heeft. Het is dus niet van belang wie bij het begin van het huwelijk bepaalde spullen heeft aangebracht (woning, auto, inboedel ed), wie meer spaargeld of schulden had etc. Alles is “op één hoop gegooid”.

Hierop bestaan drie uitzonderingen, namelijk:

 • pensioenrechten. Lees meer over pensioenrechten
 • erfenissen en/of schenkingen, waarbij is bepaald dat die nooit tot een huwelijksgoederengemeenschap kunnen behoren. Lees meer over erfenissen en schenkingen
 • verknochte goederen/schulden: dit zijn goederen/schulden die aan één der echtgenoten op enigerlei bijzondere wijze verknocht zijn. Zij vallen slechts in de gemeenschap voor zover die verknochtheid zich hiertegen niet verzet. Verknochtheid wordt zelden aangenomen.

Peildatum omvang
Op de dag dat het echtscheidingsverzoek is ingediend bij de rechtbank is de huwelijksgoederengemeenschap ontbonden (dit geldt sinds 1 januari 2012 ). Per die dag dient bekeken te worden uit welke activa en passiva er zijn. Deze dienen allemaal verdeeld te worden. Partijen kunnen zelf samen een andere datum overeenkomen waarop bekeken wordt wat er in de gemeenschap zit.

Bezittingen die door één van de echtgenoten worden verworven na datum indiening van het echtscheidingsverzoek en schulden die na die datum worden aangegaan door één van de echtgenoten maken dus geen deel meer uit van de ontbonden huwelijksgemeenschap.

Peildatum waardering
Per datum dat de goederen worden verdeeld moet bekeken worden wat die goederen waard zijn. Partijen kunnen zelf samen een andere datum overeenkomen. Beslist de rechter over de wijze van verdeling omdat partijen daarover geen overeenstemming kunnen krijgen? Houd er dan rekening mee dat de waarde van een goed dan bepaald dient te worden per datum uitspraak van de rechtbank.

  Welk recht is op het partnerschapsvermogen van toepassing? Wijzigingen per 29 januari 2019

  By |januari 7th, 2019|Categories: IPR, Partnerschap|Tags: , |

  Welk recht is op het partnerschapsvermogen van toepassing? Wijzigingen per 29 januari 2019 Wanneer een zaak een niet-Nederlands tintje heeft, is het altijd van belang na te gaan welk recht van toepassing en welke rechter [...]

  Welk recht is op het huwelijksvermogen van toepassing? Wijzigingen per 29 januari 2019

  By |januari 7th, 2019|Categories: Huwelijksvermogen, IPR|Tags: , |

  Welk recht is op het huwelijksvermogen van toepassing? Wijzigingen per 29 januari 2019 Wanneer een zaak een niet-Nederlands tintje heeft, is het altijd van belang na te gaan welk recht van toepassing en welke rechter [...]