Welk recht is op het partnerschapsvermogen van toepassing? Wijzigingen per 29 januari 2019

Wanneer een zaak een niet-Nederlands tintje heeft, is het altijd van belang na te gaan welk recht van toepassing en welke rechter bevoegd is.  Op 29 januari 2019 treedt de Europese Partnerschapsvermogensrechtverordening in werking (2016/1104) in werking. Die verordening geeft kort gezegd aan welk recht van toepassing is op partnerschapsvermogen en welk gerecht bevoegd is.

Wanneer is de Partnerschapsvermogensrechtverordening van toepassing?

Deze verordening is van toepassing op partnerschappen die na 29 januari 2019 worden geregistreerd (art. 69 PsVo). Als u na 29 januari 2019 een rechtskeuze maakt zal de nieuwe verordening ook van toepassing zijn (artikel 69 PsVo).

Welk gerecht is bevoegd?

Als een gerecht van een lidstaat bevoegd is om van het verzoek tot ontbinding van het geregistreerd partnerschap kennis te nemen, dan is dat gerecht ook bevoegd te beslissen in (daarmee verband houdend) zaken betreffende het partnerschapsvermogensstelsel, indien partijen dat overeenkomen (art. 5 lid 1 Ps Vo). Art. 6 PsVo e.v. geven aan welke gerechten bevoegd zijn in andere gevallen.

Universele werking

De conflictregels uit de verordening hebben universele werking (art. 20 PsVo). Dat betekent dat het door de verordening aangewezen partnerschapsvermogensrecht van toepassing is, ongeacht of dit het recht van een (deelnemende) lidstaat is.

Wat zijn de verwijzigingsregels voor het vaststellen van het toepasselijk recht?

Voor geregistreerde partners geldt dat zij via een (rechtsgeldige, zie art. 23 PsVo)) rechtskeuze het recht kunnen aanwijzen dat toepasselijk is op hun partnerschapsvermogen. (art. 22 PsVo).
Als toepasselijk recht kan worden aangewezen het recht van de staat:
– waar op het tijdstip van sluiting van de overeenkomst, zich de gewone verblijfplaats van een of beide partners of toekomstige partners bevindt;
– waarvan een van de partners of toekomstige partners op het tijdstip van sluiting van de overeenkomst de nationaliteit heeft, of
– volgens het recht waarvan het geregistreerde partnerschap tot stand is gebracht.

Als u geen (geldige) rechtskeuze uitbrengt, is het recht van het land waar het geregistreerd partnerschap is gesloten van toepassing  op het partnerschapsvermogen (art. 26 PsVo). Op deze hoofdregel zijn uitzonderingen mogelijk (zie art. 26 lid 2 PsVo).