Verhuizing met kinderen bij eenhoofdig gezag

Als ouder samen het ouderlijk gezag hebben over hun kinderen, moet een ouder die met de kinderen wil verhuizen daarvoor toestemming moeten hebben van de andere ouder. Als die andere ouder die toestemming niet wil geven, kan aan de rechter om vervangende toestemming worden gevraagd.  Hierover lees je meer op: Verhuizen.

Maar wat als de ouder waar de kinderen wonen alleen het ouderlijk gezag heeft? Moet die ouder dan ook toestemming hebben van de andere ouder voor een verhuizing?

Rechten en plichten bij eenhoofdig gezag

Het eenhoofdig gezag brengt de plicht en het recht mee om de kinderen te verzorgen en op te voeden (artikel 1:247 lid 1 BW). Ook is die ouder verplicht de ontwikkeling van de banden tussen de kinderen en de andere ouder te bevorderen (artikel 1:247 lid 3 BW). Als een ouder alleen het ouderlijk gezag heeft (“eenhoofdig gezag”)  mag die ouder ook over de woonplaats van de kinderen beslissen. Die ouder is in beginsel vrij zijn/haar leven naar eigen goeddunken in te richten. De vrijheid van die ouder wordt wel begrenst door de belangen van de kinderen: de belangen van de kinderen mogen niet onaanvaardbaar in het gedrang komen.
Verder heeft die ouder de plicht de ander ouder te raadplegen bij het nemen van beslissingen over de kinderen. Ook is de plicht om de andere ouder te informeren over belangrijke aangelegenheden met betrekking tot het kind.

Toch toestemming nodig voor verhuizing

Die verplichtingen kunnen ertoe leiden dat een ouder, die alleen het gezag heeft, toch toestemming voor verhuizing met de kinderen moet hebben van de andere ouder.  Een verhuizing kan namelijk het contact tussen de kinderen en de andere ouder belemmeren. De belangen van kinderen zijn onder meer gelegen in het voortzetten van de contacten en de omgang met de andere ouder. Als de verhuizing met kinderen invloed heeft op de omgang met de andere ouder, bijvoorbeeld omdat de omgangsregeling niet meer (volledig) kan worden uitgevoerd of er extra (reis) kosten zijn, kan een rechter beslissen dat de ouder die wenst te verhuizen geen toestemming voor de verhuizing krijgt.

De belangen die afgewogen worden in zaken waarin beide ouders belast zijn met het ouderlijk gezag spelen ook in zaken waarin slecht één van de ouder is belast met het ouderlijk gezag een belangrijke rol.  Deze belangen vindt u hier.

Een moeder die met kinderen naar Engeland wilde verhuizen, kreeg geen toestemming van de rechter. Ook een moeder die naar Ierland wilde met de kinderen, kreeg geen toestemming van de rechter.

Gaat uw ex verhuizen met kinderen of wilt u zelf verhuizen?

Wanneer uw ex van plan is om met kinderen te verhuizen en u bent het daar niet mee eens, of u wilt zelf verhuizen met kinderen, neem dan contact op voor advies. Zo nodig kan Moene Familierecht voor u bij de rechtbank toestemming vragen voor de verhuizing of een verbod aan uw ex om met de kinderen te verhuizen.