In het artikel “Kinderalimentatie” voor ouder die omgang met kind heeft beschreef ik de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 17 december 2015: Een ouder, die omgang met zijn/haar kind heeft, kan onder omstandigheden recht hebben op een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van het kind om de kosten van die omgang te kunnen voldoen.

Rechtbank Overijssel 22 januari 2016

Ook de rechtbank Overijssel heeft in de beschikking van 22 januari 2016 geoordeeld dat de ouder, bij wie de kinderen hun hoofdverblijf  hebben,  een bijdrage in de vorm van kinderalimentatie moet voldoen aan de ouder die omgang met de kinderen heeft.

De rechtbank berekende eerst de behoefte van de vijf kinderen en stelde deze op 200 per maand per kind.
De draagkracht van de ouder bij wie de kinderen hun hoofdverblijf hebben – vader- , berekende de rechtbank op afgerond  € 1.000 per maand. De draagkracht van de ouder die omgang met de kinderen heeft -moeder-, werd berekend op  50 per maand.  De totale draagkracht van de man en de vrouw is dus € 1.050,-, in dit geval € 210,- per kind per maand. De totale draagkracht is dus (net) hoger dan de behoefte van € 200,- per kind per maand.

De rechtbank stelde vervolgens de kosten van de omgang gelijk aan de zorgkorting die geldt voor omgang van gemiddeld een dag per week. De rechtbank overweegt :

“Zoals hierna is overwogen zijn partijen overeengekomen dat de vrouw eenmaal per veertien dagen omgang met [D] , [C] en [B] zal hebben. Voor de vaststelling van de hoogte van de kosten die met de omgang gepaard gaan, zal de rechtbank aansluiten bij de hoogte van de zorgkorting krachtens de richtlijn van de Expertgroep Alimentatienormen, inhoudende dat het percentage van de zorgkorting afhankelijk is van de hoeveelheid omgang of zorg. Uitgaande van voormelde regeling geldt een minimaal zorgkortingspercentage van 15. Nu het aandeel van de ouders in de kosten van de kinderen € 200,- per kind per maand bedraagt, beloopt de zorgkorting € 30,- per kind per maand. (…) De kosten van de omgang kunnen zodoende worden vastgesteld op € 30,- per kind per maand.”

De rechtbank berekent de bijdrage van de man in de kosten van omgang van de vrouw vervolgens op basis van de formule:

[eigen draagkracht : totale draagkracht] x kosten omgang

De rechtbank vult dit vervolgens in en berekent de kosten van omgang die voor rekening van de man komen op een (afgerond) bedrag van € 29,- per maand per kind (€ 200,- : € 210,- x € 30,-), zodoende in totaal -3 kinderen- € 87,- per maand.