Het gerechtshof Amsterdam heeft bij beschikking van 12 april 2016 een bijzonder curator benoemd om een meisje dat onder toezicht is gesteld en uit huis is geplaatst te vertegenwoordigen.  Dat is op zich bijzonder, omdat voorheen bij een ondertoezichtstelling benoeming van een bijzonder curator vaak niet zinvol werd geacht.

Het hof Amsterdam geeft in de uitspraak duidelijk aan dat voor de gezinsmanager/jeugdbeschermer (“gezinsvoogd”) een duidelijk andere rol is weggelegd dan voor de bijzonder curator.

Het hof overweegt:

“Dat er reeds een gezinsmanager betrokken is, maakt dit niet anders, aangezien de gezinsmanager in het kader van de ondertoezichtstelling voornamelijk een rol speelt bij de totstandkoming en voortzetting van de hulpverlening binnen het gezin en ten aanzien van de minderjarige, terwijl de bijzondere curator enkel en alleen is belast met de belangen van de minderjarige. Het hof neemt hierbij mede in aanmerking dat uit de stukken in het dossier naar voren komt dat [de minderjarige] graag haar mening wil geven. Het hof acht het dan ook in het belang van [de minderjarige] dat er een vertrouwenspersoon voor haar wordt aangesteld in de persoon van een bijzondere curator.”

Een heldere en mooie uitspraak!

Klik hier voor de volledige uitspraak

Gerelateerd artikel: