Per 1 januari 2016 wordt de alimentatie met 1,3% verhoogd. Dat heet de indexering alimentatie.

De verhoging geldt automatisch vanaf 1 januari 2016. Hiervoor is dus geen brief of iets anders vereist. Het is aan te raden uw ex-partner te attenderen op het nieuwe bedrag.

Hoe bereken je het nieuwe bedrag aan alimentatie?

U berekent het nieuwe alimentatiebedrag door de alimentatie per maand van 2015 te vermenigvuldigen met 1,013. 

Voorbeeld:
Alimentatie in 2015: € 507,50.
Alimentatie in 2016: € 507,50 x 1,013 = € 514,09

Oude indexering

2015 0,8%
2014 0,9%
2013 1,7%
2012 1,3%
2011 0,9%
2010 2,3%