Per 1 juli 2015 is er een aanvulling op het Tremarapport beschikbaar. Zie voor het addendum: https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Addendum-Rapport-Alimentatienormen-januari-2015-vanaf-1-juli-2015.pdf.

Ook is de per 1 juli 2015 aangepaste bijlage bij het Tremarapport gepubliceerd, zie: https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Bijlage-2015-tweede-helft.pdf.