Het Tremarapport 2016 (het rapport alimentatienormen)  is 29 december 2015 gepubliceerd. U kunt het Tremarapport en de bijlagen vinden op:

Wat is er gewijzigd?

Het rapport is aangepast in verband met de uitspraak van de Hoge Raad van 9 oktober 2015 (ECLI:NL:HR:2015:3011) over het kindgebonden budget. Verder is de draagkrachttabel gewijzigd en is de draagkrachtformule aangepast aan de cijfers 2016.