Op 17 februari 2016 is het wetsvoorstel beperkte gemeenschap van goederen in de Tweede Kamer besproken. Wat houdt dit voorstel nu in?

Gemeenschap van goederen

Als je in Nederland trouwt, trouw je in gemeenschap van goederen. Alles wat de echtgenoten hebben en zullen krijgen (met een paar kleine uitzonderingen, zoals bepaalde erfenissen en schenkingen die onder uitsluitingsclausule zijn verkregen) is van de echtgenoten samen.
Dat kan je voorkomen door huwelijkse voorwaarden op te laten stellen door een notaris.

Nederland is op dit punt een uitzondering in Europa. Bijna alle landen kennen een ander stelsel.

Wetsvoorstel beperkte gemeenschap

D66, PvdA en VVD hebben al enige tijd terug een wetsvoorstel ingediend, waarbij een beperkte gemeenschap van goederen als uitgangspunt wordt genomen: alles van voor het huwelijk (al het vermogen, alle schulden, alle bezittingen) van vóór het huwelijk en alle schenkingen giften en erfenissen blijven daarbij privé-eigendom.

Op 17 februari 2016 is dat wetsvoorstel besproken in de Tweede Kamer.

Een meerderheid van de Tweede Kamer lijkt het wetsvoorstel te steunen. Het CDA en de SP lijken vooralsnog tegen wijziging te zijn.

Kamerlid Van Toorenburg van het CDA voorziet onder meer administratieve problemen: echtgenoten zullen een goede boekhouding moeten bijhouden.

Daar heeft Van Toorenburg wel een belangrijk punt te pakken. Het systeem van deze beperkte gemeenschap van goederen vergt dat echtgenoten daags voor het aangaan van het huwelijk vastleggen wie wat aanbrengt in het huwelijk. Wie heeft welke bezittingen, welk vermogen en wat zijn de aanwezige schulden?  Maar ook tijdens huwelijk kan de beperkte gemeenschap tot complicaties leiden: precies inzicht in de geldstromen en dus ook heldere administratie lijkt onontbeerlijk. De vraag is of echtgenoten daarop zitten te wachten. Om maar niet te spreken over complicaties bij echtscheiding.

Feit blijft echter dat een systeem van een beperkte gemeenschap voor een groot aantal mensen rechtvaardiger voelt.

Het is thans afwachten of dit wetsvoorstel door de Tweede en Eerste Kamer wordt aanvaard.

Wordt vervolgd!