Vanaf 1 april 2014 kan een man, die met een persoon is gehuwd, buiten de rechter om een kind van een (andere) vrouw erkennen. Voorheen diende een gehuwde man het kind van een andere vrouw dan zijn echtgenoot via de rechter te regelen. Dat is dus nu niet meer nodig.

Deze wetswijziging is ingegeven vanuit het oogpunt van gelijke behandeling.